orstudio

תהודה

תהודה הינה תוכנית של “קולות” בית המדרש למנהיגות חברתית יהודית בו משתתפים אנשים ממגוון הקשת של החברה ישראלית
עיצוב חוברת המאגדת בתוכה מסכת שלימה של מיזמים שונים
OR

CONTACT