orstudio

שדמות

מרכז לפתוח מנהיגות בקהילה פועלת כזרוע של המכללה האקדמית לחינוך - “אורנים" למעורבות חברתית וחינוכית בקהילות בארץ ובחו"ל.
יצירת שפה גרפית, פולדר, ברושורים, ניוזלטר
OR

CONTACT