orstudio

נגישות לכל

הדרכה וליווי הנגשת השירות בכל שדרת השירות בארגון. הטמעת נהלי שירות הלקוחות והנהלים הארגוניים האמורים להיות מותאמים לצריכת שירותים על-ידי אנשים עם מוגבלויות.
איפיון ועיצוב אתר ודפי נחיתה
OR

CONTACT