orstudio

מונה – חלל לשינוי

מונא הינו מרכז טכנולוגיה וחלל שהוקם במג'ד אל כרום לטובת חדשנות ויזמות טכנולוגית כאמצעי לפיתוח חברתי כלכלי בגליל.
עיצוב חומרים שיווקיים ומודעות
OR

CONTACT