orstudio

חיפושית מידענות

חברת חיפושית מספקת שרותי מידע, חיפוש פטנטים, מחקר שוק, מחקר עסקי ושרותי הדרכה לגופי מחקר אקדמים ולענפי תעשייה שונים.
יצירת שפה גרפית, לוגו, חומרים שיווקיים, מצגת
OR

CONTACT